Ανακλαστες

Ο αριθμός των στοιχείων που βρέθηκαν: 41

Οι ανακλαστήρες είναι απαραίτητο στοιχείο του φωτισμού των οχημάτων στους δημόσιους δρόμους. Ελέγξτε τη μεγάλη γκάμα ανακλαστικών συσκευών και αυξήστε την ορατότητά σας στο δρόμο.

κόκκινος τριγωνικός ανακλαστήρας

Ανακλαστήρες και ανακλαστικές συσκευές

Οι ανακλαστήρες πρέπει να βρίσκονται σε κάθε επιφάνεια του ρυμουλκούμενου, ξεκινώντας από το μπροστινό μέρος του ρυμουλκούμενου, όπου απαιτούνται λευκοί ανακλαστήρες . Ο κίτρινος ανακλαστήρας πρέπει να τοποθετείται στις πλαϊνές σανίδες του ρυμουλκούμενου, ενώ ο κόκκινος ανακλαστήρας πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του ρυμουλκούμενου.

pixel